Historia Koła Łowieckiego "Jeleń" Jelenia Góra

opublikowano 2013-11-08 o godzinie 18:48

1. Zarys historii Koła Łowieckiego "Jeleń" Jelenia Góra

W sierpniu 1947 r. w obecności przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Łowieckiej- Igelstroema Szoła, oraz Stanisława Bergera, Zenona Witkowskiego i wielu innych działaczy łowieckich, utworzono Towarzystwo Łowieckie JELEŃ. Towarzystwu nie brakowało broni, transportu i dobrej organizacji. W krótkim czasie zlikwidowano kłusownictwo i wzorowo zagospodarowano otrzymany obwód 65, aktualnie 264 o powierzchni 3949 ha. W październiku 1953 r. zostały zlikwidowane towarzystwa łowieckie a w ich miejsce powołano koła. Dawne koło JELEŃ otrzymało w rejestrze kół łowieckich nr 4 z dopiskiem "GWARDIA", aby po 1956 r. wrócić do swej pierwotnej nazwy: KŁ. JELEŃ. Energiczne działania zarządu koła pozwoliły na uzyskanie dodatkowych obwodów łowieckich. Były to: obwód nr 57 aktualnie 261 o pow. 2910 ha i obwód nr 63 aktualnie 284 o pow. 3269 ha. Łącznie koło dzierżawi 3 obwody o powierzchni 10.128 ha w tym 4.359 ha lasu, położonych w granicach Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Śnieżka w Kowarach. We wszystkich obwodach występują: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, borsuki, jenoty, kuny i tchórze. W obwodzie 284 (leśny) występuje głównie zwierzyna gruba, a w wyniku prawidłowej gospodarki łowieckiej osiągnięto dobry stan jeleni. Obecnie Koło własnym sprzętem uprawia 31,27 ha gruntów rolnych, 17,00 ha poletek zgryzowych, oraz 18 pasów zaporowych. W ciągu roku członkowie koła przepracowuja społecznie kilka tysięcy godzin. W chwili założenia koło liczyło 18 członków a obecnie 79, w tym 11 nie macierzystych i 3 kandydatów. Od 2000 roku dzierżawimy od Nadleśnictwa Szklarska Poręba nieużywaną stajnię dla koni, którą nakładem własnych sił i środków przebudowaliśmy na Ośrodek Edukacji Ekologicznej - Stanica myśliwska" JELENIÓWKA". Przy stanicy wybudowaliśmy zbiornik przeciwpożarowy, w którym występuje kilka gatunków ryb, płazów i gadów. Na terenie stanicy znajduje się ogródek zwyczajów, tradycji i etyki myśliwskiej. Ośrodek wyposażyliśmy w urządzenia łowieckie wykonane w pomniejszeniu, spreparowane ptaki,ssaki, skóry zwierząt łownych oraz trofea przekazane przez członków koła. W 2004 roku koło dostosowało ośrodek do funkcji ;wystawienniczej, laboratoryjnej oraz wybudowano ścieżkę edukacji ekologicznej długości 4 km,wyposażoną w 50 tablic dydaktycznych, opisujących zagadnienia związane z gospodarką leśną i łowiecką.W ośrodku i w terenie prowadzona jest edukacja ekologiczna. Głównymi odbiorcami prowadzonej Edukacji Ekologicznej są: dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, turyści odwiedzających gminę Stara Kamienica, nauczyciele, oraz sympatycy łowiectwa. W ciągu roku w edukacji ekologicznej, prowadzonej przez koło, udział bierze około 2500 osób.W ośrodku są również prowadzone szkolenia realizowane przez Polski Związek Łowiecki dla kandydatów, selekcjonerów jak również inne. Wspólnie z Zarządem Okręgowym PZŁ w Jeleniej Górze, od kilku lat w ośrodku organizowane są uroczyste obchody dnia Św. Huberta, dla całego okręgu PZŁ. Z ośrodka korzysta również miejscowa ludność, samorządy gmin, oraz instytucje współpracujące z kołem. Koło jest współorganizatorem akcji: Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Pomóżmy kasztanowcom itp. Członkowie koła pełnią wiele ważnych funkcji we władzach PZŁ.

2. Zagospodarowanie dzierżawionych obwodów łowieckich.

Aktualnie Koło dzierżawi dwa obwody polne i jeden leśny. Wszystkie obwody znajdują się na terenie powiatu jeleniogórskiego. Aby utrzymać wysokie stany zwierzyny, a zarazem nie dopuścić do nadmiernych szkód łowieckich członkowie koła wykonują wiele czynności hodowlanych i ochronnych. Na poletkach łowieckich uprawia się: rzepę, brukiew, topinambur, ziemniaki. Również utrzymywane są pasy zaporowe, Dla poprawy warunków bytowania zwierzyny myśliwi zakładają i utrzymują poletka zgryzowo- ogryzowe, oraz sadzą i utrzymują setki dzikich drzew owocowych. Uprawa pasów zaporowych powoduje znaczne ograniczenie szkód łowieckich, a przede wszystkim brak konfliktów z miejscowymi rolnikami i ich rozumienie gospodarki łowieckiej. Koło posiada własny sprzęt rolniczy; nowy ciągnik rolniczy, przyczepy, agregaty uprawowe, siewniki, siewnik do pasów zaporowych itp. Sprzęt służy do uprawy ponad pięćdziesięciu ha gruntów. Koło pozyskuje również znaczące środki z dopłat unijnych.
Dla prowadzenia właściwej gospodarki łowieckiej i rolnej Koło
posiada również:
- magazyn pasz dwukondygnacyjny o powierzchni 240 m2
- Garaż na sprzęt rolniczy o powierzchni 300 m2
- Ogrodzone poletka łowieckie 13 szt.
Koszty poniesione na prowadzenie gospodarki łowieckiej za rok 2012/13 wyniosły ogółem: 237.000, 00 zł

3. Zwierzyna, pozyskanie zwierzyny, polowania dewizowe

W obwodach dzierżawionych przez Koło na występują;
- Jelenie około szt. 170
- Sarny około szt. 570
- Dziki około szt. 200
- Zwierzyna drobna; kaczki, zające, kuropatwy, grzywacze, lisy, jenoty, borsuki, szopy pracze, kuny itp.
Średnio roczne pozyskanie to ;
- Jelenie szt. 96
- Dziki szt. 112
- Sarny szt. 116
- Oraz: kaczki, grzywacze i drapieżniki
Od ponad trzydziestu lat Koło sprzedaje około 30 szt. rogaczy myśliwym zagranicznym poprzez firmę "ŁOWEX" z czego zadowoleni są myśliwi zagraniczni, Koło, jak również "Łowex"

4. Członkowie Koła we władzach PZŁ oraz odznaczenia łowieckie.

Od wielu lat członkowie Koła pełnią ważne funkcje w Organach PZŁ i tak ;
- W Okręgowej Radzie Łowieckiej - dwóch kol.
- Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
- Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
- Przewodniczący Powiatowej Komisji Oceny Trofeów
- Członek wyceniający trofea łowieckie medalowe zgodnie z CIC
- Członek Komisji Szkoleniowo Egzaminacyjnej- dwóch kol.
- Lektor ekspert - wykładowca PZŁ- dwóch kol.
- Członek Komisji Promocji, Kultury, Edukacji i Etyki Łowieckiej PZŁ
- Członek Komisji Strzelectwa Myśliwskiego
- Członek Komisji Kynologicznej
- Członek Komisji Uchwał i Wniosków
- Komisje problemowe - trzech kol.

Członkowie Koła posiadają: jeden Medal Świętego Huberta, jeden Złom, Medale Zasługi Łowieckiej: złoty - 8 kol, srebrny 9 kol, brązowy 21. Na wniosek Koła nadano 3 Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa

5. Etyka, tradycje, zwyczaje w Kole Łowieckim "JELEŃ"

Członkowie Koła zachowują i pielęgnują tradycję i zwyczaje łowieckie,które się przyjęły w Kole jak również przestrzegają i kultywują zasady etyki i tradycje łowieckie obowiązujące w PZŁ.W trakcie corocznych obowiązkowych szkoleń wiele miejsca i zawsze zajmują sprawy związane z przestrzeganiem zasad etyki i tradycji łowieckich. Koło posiada sztandar, który jest eksponowany przez poczet sztandarowy, na wielu uroczystościach związanych z PZŁ jak również innych np. państwowych czy organizowanych przez Nadleśnictwa.
Organizujemy wiele spotkań na,które są zapraszani i biorą udział ; samorządowcy, rolnicy, izby rolnicze, strażacy, władze gminne, przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych i tp. Najważniejsze z nich to:
- Msza Polowa Hubertowska celebrowana, odprawiana przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Jeleniówka"
- Hubertowiny dla zaproszonych gości, myśliwych z rodzinami,
- Ślubowanie myśliwskie składane w Hubertowiny
- Polowanie wigilijne i w tym dniu symboliczne wykładanie karmy dla zwierzyny
- Coroczny bal myśliwski
- Majówka dla myśliwych i ich rodzin wraz ze szkoleniem dla myśliwych
- Umieszczanie nazwisk zmarłych myśliwych na obelisku przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej

Przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej, który jest jednocześnie stanica myśliwską znajdują się: Ogród Świętego Huberta -ogród etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich, wraz z rzeźbą naszego patrona, obelisk - rzeźba Świętego Franciszka, miejsce do celebrowania mszy polowych z ołtarzem, przy którym znajdują się symbole ; krzyża, logo PZŁ, logo Koła i logo Lasów Państwowych. Również znajdują się tutaj tablice z informacjami dotyczącymi historii Koła, oraz z ślubowaniem myśliwskim i informacją o etyce. W tym ogrodzie posadowiony jest również granitowy obelisk upamiętniający myśliwych-członków koła,, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Miejsce to stanowi bardzo cenny element służący edukacji, szkoleniu członków PZŁ, oraz medialny.

Członkowie Koła są również hodowcami psów myśliwskich: posokowce bawarskie, jagteriery, foxteriery, łajki zachodnio-syberyjskie, wyżły. Psy posiadają rodowody, liczne dyplomy prób polowych oraz biorą udział w polowaniach zbiorowych i indywidualnych.

Łowczy Koła
Stanisław Gmyrek

Podstawowe informacje
 • Koło Łowieckie

  "Jeleń"

 • 58-500 Jelenia Góra

  ul. Podgórze 15

 • Numer Identyfikacji Podatkowej

  611-11-30-269

 • Numer konta bankowego

  PKO BP S.A. O/Jelenia Góra

  48 1020 2124 0000 8102 0067 8904

 • Adres e-mail

  napisz do nas

 • Oświadczenie i rozliczenie

  pobierz plik

Kalendarz myśliwski
Treść kalendarza myśliwskiego