Działalność Koła w zakresie edukacji

opublikowano 2013-11-12 o godzinie 14:54

Koło Łowieckie "Jeleń" od wielu lat prowadzi edukację ekologiczną. Pierwsze dokumenty które się zachowały jest pismo w tej sprawie z roku 1955, co jest dowodem bardzo wysokiej ważności tego zagadnienia w działalności koła. Do roku 2001 działalność ta była prowadzona w charakterze spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną w terenie lub w szkołach. W roku 2001 Koło ukończyło adaptację wydzierżawionej stajni dla koni od nadleśnictwa Szklarska Poręba na

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "JELENIÓWKA"

Jest to obiekt o powierzchni ponad 200 m2, przystosowany do pełnienia nowych funkcji tj. edukacyjnych, wyremontowany całkowicie przez członków koła i na jego koszt, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Wrocławia.

Ośrodek jest wyposażony w:
- urządzenia łowieckie wykonane w pomniejszeniu
- spreparowane ptaki występujące na terenie Sudetów, w tym również cietrzew,głuszec, słonka
- trofea łowieckie zwierząt łownych występujących w Polsce
- spreparowane skóry zwierząt łownych w tym wszystkich drapieżników
- medaliony: dzika, jelenia, muflona, rogacza, jenota, szopa pracza, kuny leśnej i domowej, lisa, borsuka, wydry itp.
- urządzenia służące gospodarce łowieckiej,
- pamiątki myśliwskie przekazane przez myśliwych,
- dokumenty historyczne łowieckie,
- łowiec Polski- zbiory roczne
- narzędzia służące kłusownictwu a odebrane kłusownikom
- urządzenia medialne służące prowadzeniu edukacji ; telewizor, odtwarzacz DVD i video, rzutnik slajdów, rzutnik foliogramów, projektor, urządzenia nagłośniające, mikrofony, ekrany itp. Ponadto Ośrodek posiada: mikroskopy, kamerę mikroskopowa, laboratorium do badania powietrza, wody i gleby, lornetki obserwacyjne, wydania albumowe, atlasy, i różnego rodzaju książki, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, tropy i ślady zwierząt oraz wiele innych pomocy służących edukacji.

Przy Ośrodku znajduje się:
- staw- zbiornik ppoż. pełniący funkcje dydaktyczne i wypoczynkowe, wybudowany kosztem koła
- arboretum krzewów ozdobnych
- miejsce zagospodarowania turystycznego z ogniskiem,stołami
i ławkami
- duża ambona obserwacyjna,
- urządzenia do zabawy dla dzieci

Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

- Edukacja Ekologiczna na wszystkich poziomach nauczania oraz dla dorosłych
- Szkolenia organizowane przez ZO PZŁ Jelenia Góra dla;
- łowczych,
- skarbników
- strażników łowieckich
- kandydatów i selekcjonerów PZŁ
- szacujących szkody łowieckie
- prowadzących edukację w kołach łowieckich
- Szkolenia organizowane przez zarząd koła dla swoich członków
- Walne Zgromadzenia
- Posiedzenia ORŁ,
- Ocena i wycena trofeów łowieckich
- Wystawy łowieckie
- Narady, spotkania, leśników, samorządowców, organizacji ekologicznych pozarządowych,
- Narady i szkolenia organizowane przez: Urząd Gminy Stara Kamienica, Dyrekcje Szkół,Ochotnicze Straże Pożarne, Nadleśnictwo Szklarska Poręba,

- Organizowanie imprez okolicznościowych;
- Światowy Dzień Ziemi
- Sadzenie lasu
- Dzień Dziecka
- Dzień Niezapominajki
- Sprzątanie Świata
- Pomóżmy kasztanowcom
- dokarmiamy ptaki i zwierzęta
- Konkursy;
- wiedzy przyrodniczej
- budowa karmnika dla ptaków
- zbioru żołędzi
- malarski "Myśliwy w lesie"
- czym zajmuje się myśliwy

1. Edukacja Ekologiczna, popularyzacja łowiectwa i wiedzy.

Edukacja ekologiczna to nie podawanie gotowej recepty na lepsze jutro i to nie podawanie wiedzy teoretycznej w ławkach w szkole. Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w naturalnym środowisku i dla środowiska. To stwarzanie takich sytuacji aby dzieci i młodzież samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, aby umiały perspektywicznie myśleć. Poprzez takie stawianie sprawy jest szansa na poruszenie również dorosłych serc i skłonienie wszystkich do refleksji na swoim stosunkiem do przyrody. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła, przy merytorycznej współpracy z Nadleśnictwem Szklarska Poręba, szkołami, oraz nauczycielami został opracowany
Program Edukacji Ekologicznej pt. "CZTERY PORY ROKU"

Celem głównym programu jest:

1. Wiadomości:
- Poznanie zwyczajów i zachowań zwierząt,
- Dlaczego powstają szkody łowieckie
- Dlaczego trzeba odstrzeliwać zwierzęta,
- Zaznajomienie z terminologią łowiecką,
- Porównanie niektórych zachowań zwierząt i ludzi,
- Rozpoznawanie zwierząt i rozumienie pojęć
- Uczenie się właściwych zachowań w stosunku do zwierząt dziko żyjących
- Zaciekawienie łowiectwem poprzez możliwości poznawania przyrody

Kształtowanie postaw:
- Uzyskanie akceptacji dla potrzeb ochrony przyrody i łowiectwa
- Zmiana wizerunku polskiego myśliwego
- Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna
- Uczestnictwo w działaniach chroniących przyrodę i zapobiegających jej dewastacji
- Kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt dziko żyjących
Właśnie tym celom służy Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz wybudowana całkowicie przez Koło " Ścieżka Edukacyjno- ekologiczna " Jeleniówka". Ścieżka w całości znajduje się na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Na ścieżce długości ponad 4 km, znajdują się: miejsca odpoczynku, oczko wodne, 42 szt. tablic dydaktycznych opisujących zagadnienia między innymi:
- Opisy różnych gatunków zwierząt
- Zadania i prace wykonywane przez myśliwych
- Prowadzenie gospodarki łowieckiej
- Dokarmianie zwierząt ( szopopaśnik, lizawki, piwnica)
- Poletka łowieckie
- Ekologiczne przeciwdziałanie szkodom w lesie i na polach
- Miejsce buchtowania przez dziki, babrzysko
- Tablice związane z ochrona przyrody i gospodarką leśną

Program jest skierowany do:
- dzieci i młodzieży szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich w szczególności z powiatu jeleniogórskiego ale również z dolnego śląska
- nauczycieli (organizowanie warsztatów)
- społeczności lokalnej
- turystów odwiedzających Góry Izerskie ( możliwość korzystania że ścieżki we własnym zakresie)
- kandydatów i członków PZŁ

Podsumowanie:
W działalności Koła można by było przedstawić jeszcze wiele zagadnień jakie realizuje koło Łowieckie "Jeleń". Jednak do najważniejszych należy ; działalność statutowa, edukacja ekologiczna i zmiana postrzegania polskiego myśliwego w jego codziennym wizerunku i działaniu. Prowadzone zajęcia edukacji ekologicznej znacznie poprawiają wizerunek polskiego łowiectwa i myśliwych, jak również mają ogromny wpływ na lepszą akceptację łowiectwa i myśliwych przez społeczeństwo. Myśliwy zaczyna być postrzegany jako osoba kompetentna w sprawach przyrody, osoba która udzieli pomocy w tematach związanych z łowiectwem i szkodami, jako autentyczny "zielony". Otwartość działań w zakresie edukacji, zapraszanie różnych grup społecznych do udziału w imprezach okolicznościowych edukacyjnych oraz udział lokalnych mediów powoduje szerokie zainteresowanie takimi działaniami a poprzez to propagowanie i popularyzację łowiectwa, etyki, kultury i sztuki. Publikacje, wywiady oraz artykuły z zakresu edukacji ekologicznej które są udzielane systematycznie propagują kulturę i sztukę łowiecka oraz popularyzują wiedzę o łowiectwie jako element autentycznej ochrony przyrody. W takich zorganizowanych przez Koło "Jeleń" działaniach w ciągu roku udział bierze około trzech tysięcy osób. Sukcesem tych działań oraz wyrazem ich akceptacji przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, lasy państwowe jest otrzymanie przez członków Koła prowadzących edukację:
- zdobycie pierwszej nagrody za najlepszy scenariusz edukacyjny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
- zdobycie pierwszego miejsca jako najlepszy edukator na terenie RDLP Wrocław
- "Izerski Kryształ" Związku Gmin za wyjątkowe dokonania dla Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego w kategorii Stowarzyszenia Pozarządowe i Edukacja
- Nagroda Wójta i Rady gminy Stara Kamienica za działalność edukacyjną i promocję
- Wyróżnienie Starostwa Powiatowego za działalność edukacyjną
- Dyplomy uznania: szkół, OSP, stowarzyszeń, oraz innych instytucji.

Członkowie Koła są współautorami, wykonawcami zdjęć wydanych przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba broszur edukacyjnych;
- "JELENÓWKA" - opisująca ścieżkę edukacji prowadzonej przez koło
- "Cicha Dolina"
- Na leśnych ścieżkach "Zeszyt przyjaciela przyrody"

Łowczy Koła
Stanisław Gmyrek

Podstawowe informacje
 • Koło Łowieckie

  "Jeleń"

 • 58-500 Jelenia Góra

  ul. Podgórze 15

 • Numer Identyfikacji Podatkowej

  611-11-30-269

 • Numer konta bankowego

  PKO BP S.A. O/Jelenia Góra

  48 1020 2124 0000 8102 0067 8904

 • Adres e-mail

  napisz do nas

 • Oświadczenie i rozliczenie

  pobierz plik

Kalendarz myśliwski
Treść kalendarza myśliwskiego